ICOM
ICOM National Committee Philippines

News

  • Ang ICOM

    Mula noong 1946, tinulungan ng ICOM ang mga miyembro ng pamayanan ng museo sa kanilang misyon na mapanatili, mapanatili at magbahagi ng pamana sa kultura.

  • International Museum Day

    Bawat taon mula noong 1977, inayos ng ICOM ang International Museum Day, na kumakatawan sa isang natatanging sandali para sa internasyonal na pamayanan ng museo.